Om u een optimale zorg te verlenen, zouden wij het enorm appreciëren dat u volgende afspraken zou naleven. 

  • Indien u een afspraak wil maken dan verkiezen wij dat u deze maakt via de ‘digitale wachtkamer’, om het aantal telefoons tijdens de consultatie te beperken. 
  • Komt U met meer dan één persoon, maak dan ook meerdere afspraken aan. 
  • Indien er online geen raadplegingen meer open staan, kunt u ons voor dringende zaken steeds telefonisch bereiken op 051/ 20 24 08.
  • Breng steeds uw paspoort mee naar de consultatie, zo kunnen wij gemakkelijk uw dossier openen.
  • Gelieve steeds uw afspraak te annuleren indien u niet aanwezig kunt zijn of te verwittigen indien u opgehouden wordt, zo kunnen wij andere patiënten helpen die ook verzorging nodig hebben. 
  • Voor het invullen of afleveren van attesten zoals werkongeschiktheid, vertrouwelijk, verwijsbrieven, verzekeringsattesten.. vragen wij u om een afspraak te maken. Zo kunnen wij het document met u overlopen en krijgt u het attest onmiddellijk terug mee.
  • Laboresultaten en brieven van de specialist worden samen met u besproken op consultatie. Zo kunnen wij voldoende tijd vrij maken om de resultaten met u te bespreken en vragen te beantwoorden.

Indien u een specifiek onderzoek wenst zoals een gynaecologisch onderzoek, sportkeuring, kleine ingreep gelieve dit steeds telefonisch te vermelden of 2 opeenvolgende afspraken in te plannen. 

Alvast bedankt!